Zákon o spisové službě

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a jeho novela č. 56/2004 Sb., upravuje výběr, evidenci, ochranu a využívání archiválií, práva a povinnosti jejich vlastníků, držitelů a správců, zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, soustavu archivů, práva a povinnosti jejich zřizovatelů, spisovou službu, působnost ministerstva vnitra a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, správní delikty.

Externí spisová služba Iron Mountain vám zajistí veškeré procesy v souladu se zákonem o spisové službě a k tomu vysoký uživatelský komfort.

Kontakty

Iron Mountain Česká republika s.r.o.

Zahradní 105
252 61 Jeneč

IČ: 25064631
DIČ: CZ 25064631

Tel.: +420 233 900 638


Rychlý kontakt

7 + 2 =